L’amenaça climàtica porta el Consell Comarcal a estudiar nous usos per a les aigües residuals urbanes

Instal·lacions de la Depuradora de Mataró (foto: Consell Comarcal)

El Consell Comarcal farà una prova pilot a la planta depuradora de Mataró per analitzar a escala industrial diferents tecnologies de regeneració d’aigües residuals urbanes i la seva posterior reutilització en diferents usos. Segons informa l’ens comarcal, la comarca disposa de pocs recursos de captació propis d’aigua (el riu Ter, la dessaladora de Blanes i l’aigua provinent dels aqúífers de la Tordera) i “els escenaris que plantegen els experts a pocs anys vista, com a conseqüència de la situació d’emergència climàtica, obliguen a dissenyar una estratègia que permeti augmentar la resiliència de la comarca davant l’escassetat hídrica, que es veurà especialment tensionada amb els episodis perllongats de sequera als quals apunten totes les previsions climàtiques”. Per tot plegat, com diem, ara s’estudiarà la viabilitat real de la reutilització de l’aigua depurada a la planta de Mataró. El projecte, que compta amb un pressupost de 287.000 euros (205.000 dels quals finançats per l’ACA) va ser aprovat per unanimitat al ple del Consell Comarcal de la setmana passada. S’ha triat la depuradora de Mataró perquè és la que disposa d’un major cabal d’aigua depurada i perquè en el seu entorn se situen un bon nombre de possibles destinataris de l’aigua tractada; entre d’altres, s’avaluarà la possibilitat d’utilitzar aquest recurs hídric com a font de regeneració dels aqüífers de la riera d’Argentona que presenten problemes de nitrats i una certa intrusió salina a la part baixa i també s’analitzarà el seu possible ús agrícola. 

Translate »