L’informe sociolaboral del 2n trimestre de 2020 revela que en un any s’han destruït 10.753 llocs de treball al Maresme

El Maresme ha perdut 10.753 llocs de treball entre el juny de 2019 i juny de 2020, una davallada del 7’57% atribuïble bàsicament a la crisi sanitària. Ho posa de manifest l’Informe Sociolaboral corresponent al segon trimestre de l’any que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, que confirma la destrucció de llocs de feina en un trimestre habitualment positiu per a l’ocupació pel fet que el Maresme sigui una comarca fortament depenent del sector serveis. De fet, el 52,45% dels llocs que s’han perdut (5.640) corresponen a l’hostaleria. El treball assalariat és el que ha experimentat una davallada més intensa, amb una pèrdua de 10.171 afiliacions al règimen general de la Seguretat Social, però les xifres també són negatives per al treball autònom (també molt vinculat als serveis), amb la pèrdua durant aquest segon trimestre de 582 llocs. L’Informe també analitza l’evolució dels llocs de treball i l’estructura productiva, la població ocupada segons residència, els procediments de regulació d’ocupació, l’atur registrat, la contractació laboral i la sinistralitat laboral.

Translate »