Llibres i contes que trenquen tòpics a la “maleta coeeducadora” a disposició de les escoles de primària del Maresme

Maleta coeducadoraMaleta Coeducadora del Maresme

El Consell Comarcal ha posat a disposició de les escoles de primària del Maresme dues maletes que transporten llibres i contes que trenquen tòpics i reflecteixen la diversitat real de la nostra societat. S’anomenen “maletes coeducadores” i són un recurs pedagògic que ajuda a treballar la igualtat de gènere i el respecte a la diversitat des de l’òptica dels protagonistes dels contes i de les imatges que els il·lustren.

La societat és cada vegada més diversa i plural i les lectures han de reflectir-ho, principalment les infantils i juvenils que són una eina molt potent per assentar valors i creences. Amb aquest punt de partida, el Consell Comarcal del Maresme posa a disposició de les escoles de primària aquest nou recurs que es complementa amb una guia d’ajuda al professorat per treballar a l’aula 5 eixos: ·Estereotipis i rols de gènere; Educació emocional i afectiva sexual; Violències; Sabers i aportacions de les dones i Diversitat.

Les lectures han estat seleccionades per professionals que han analitzat pormenoritzadament els valors que cadascuna d’elles transmet. 

Translate »