L’ocupació entre els residents al Maresme també mostra una evolució positiva, però no tan generalitzada com les xifres d’atur

L’ocupació de persones residents al Maresme també experimenta una evolució positiva aquest setembre, com ho fan les xifres d’aturats. Segons explicava divendres el Consell Comarcal a partir de les dades de l’Observatori de Desenvolupament Local, el registre mostra una clara recuperació situant-se, fins i tot, en valors superiors als de setembre de 2019. El nombre de persones ocupades al Maresme a 30 de setembre de 2021 era de 189.349, una xifra que representa un increment del 0,21% respecte a l’agost i del 3,86% en relació al mateix període de 2020. Les dades d’afiliació a la Seguretat Social també mostren una evolució positiva: setembre va tancar amb 198.040 afiliacions, 1.242 més que a l’agost i 7.488 més que l’any passat. El treball assalariat (que representa el 80,58%) és el que ha tingut una recuperació més destacada, mentre que el personal autònom experimenta un increment respecte a 2020, però una lleugera davallada en relació al mes d’agost. Al conjunt dels 30 municipis de la comarca l’evolució ha estat desigual. Tots registren un increment respecte a 2020, però 11 comptabilitzen una disminució en comparació amb el mes d’agost. Els que tenen descensos més significatius són aquells amb major dependència del subsector turístic

Translate »