L’oficina comarcal d’habitatge continuarà prestant els serveis al mes d’agost

Ajuntament de Premià de MarAjuntament de Premià de Mar

L’Oficina comarcal d’habitatge no fa vacances d’agost i continuarà prestant els serveis habituals a les dependències municipals de l’Ajuntament de Premià de Mar al carrer del Nord, 60.

El servei de l’Oficina Comarcal d’Habitatge es presta els dimarts i els dijous a les oficines municipals. S’atén de manera preferent amb cita prèvia que es pot sol·licitar per telèfon 93 741 74 04, presencialment o a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

Podeu utlilitzar els serveis de l’oficina per demanar informació i assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb habitatge: informació, assessorament i gestió del programa de la Borsa de Mediació lloguer. Captació d’habitatges desocupats per posar-los per a llogar a preus per sota mercat. Informació, assessorament i tramitació d’ajuts al lloguer i a la hipoteca per persones en risc d’exclusió social residencial

També són serveis de l’oficina el lloguer just per al pagament del lloguer. Les prestacions econòmiques d’especial urgència per impagaments de renda de lloguer i d’hipoteca i prestacions per desnonament.

Unes de les consultes que també es fan en aquesta oficina són les relacionades amb l’assessorament i tramitació dels ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges: Informes Interns d’Idoneïtat i ITES (Inspeccions Tècniques dels Edificis) previs als Ajuts a la Rehabilitació. tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i de primera ocupació, gestió del Registre de Sol·licitants d’HPOC així com la informació i assessorament per la tramitació de la Mesa d’Emergència Social

Translate »