L’Oficina Comarcal d’Habitatge va rebre el 2020 un 17’44% més de peticions d’ajuda pel lloguer que el 2019

L'Oficina Comarcal d'Habitatge

Les peticions d’ajudes al pagament del lloguer que dóna l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal van superar d’un 17,44% les formulades a l’any 2019. N’informa l’ens comarcal, que assenyala que en total es van tramitar l’any passat 3.124 expedients. L’increment està motivat, principalment, per la convocatòria d’una línia d’ajuts especials per fer front a l’impacte socioeconòmic de la COVID-19, que van suposar 584 sol·licituds. Els expedients tramitats i resolts favorablement han suposat ajudes per valor de 4.452.079€, xifra que representa un increment del 13,42% respecte als ajuts concedits el 2019. D’acord amb el conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, l’oficina del Consell Comarcal del Maresme dóna servei al 53% de la població del Maresme. Atén la ciutadania de 26 municipis (tots excepte Mataró, El Masnou, Malgrat de Mar, Calella, Sant Pol de Mar i Tordera que disposen d’oficina pròpia). Recordem que el seu àmbit d’actuació es concentra en la tramitació d’ajuts al lloguer, prestacions econòmiques d’especial urgència, cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i ajuts per a la rehabilitació. A més, presta el Servei d’intermediació hipotecària (SIDH) adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i promou una Borsa de lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge de les persones residents a la comarca.

Translate »