El Maresme, entre les quatre comarques catalanes que reben més població forana

La Riera de MataróLa Riera de Mataró

La Vanguardia es fa ressò d’un informe recent de l’Observatori de Desenvolupament Local que indica que per tercer any consecutiu el Maresme manté un saldo migratori positiu. És a dir, rep més població de la que marxa a viure a altres llocs. Segons l’anàlisi és la quarta comarca de Catalunya amb un saldo migratori positiu més elevat, darrere del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Les últimes dades oficials, relatives a 2015, indiquen que el conjunt de moviments migratoris han deixat al Maresme un guany net de població de 2.226 persones. Durant aquest any se’n van anar del Maresme 13.908 persones, però la comarca va atreure 16.134 nous veïns i veïnes procedents, principalment, de la resta de comarques catalanes i de l’estranger. Quant als moviments migratoris dins de Catalunya, el Maresme ha rebut 9.590 persones d’altres comarques, mentre que han emigrat del Maresme cap a altres llocs catalans 8.215. L’anàlisi de migracions amb l’estranger també és positiu per a la comarca. S’han rebut 4.271 persones procedents de l’estranger i s’han anat a viure a altres països 3.351 maresmencs. La tendència, però, s’inverteix en la comparativa entre immigracions i emigracions amb la resta d’Espanya: les dades reflecteixen un saldo migratori negatiu de 69 persones. Només hi ha sis municipis que registren un saldo migratori negatiu, entre ells Premià de Mar (que el 2015 va tenir 20 veïns menys que el 2014).

Translate »