Nou gir en el programa d’ajuts a les escoles: el govern proposa ponderar la universalitat a partir de barems de segregació en cada centre

Aula de l'escola El Dofí

L’equip de govern ha traslladat recentment a la comunitat educativa i als grups polítics una nova proposta de model per al programa d’ajuts escolars per ser aplicable el curs 2022-23. La proposta es va fer avinent en l’última reunió que va celebrar la comissió tècnica de centres i AFAs que s’ha estat trobant i treballant al voltant d’aquest programa durant aquesta tardor, una reunió aquesta que es va obrir a la participació dels grups polítics. Segons ha explicat avui la regidora d’educació Elisenda Busquets, el model que es proposa planteja tres grans canvis respecte de l’actual: en primer lloc, canvia de nom i ara suprimeix el concepte dels llibres i material escolar i parla de “combatre la segregació”; el segon canvi té a veure amb els centres beneficiaris, perquè si fins ara era una subvenció que es donava a les famílies, ara les destinatàries seran les escoles, de manera que es passa de 12 centres beneficiaris (escoles de Premià de Mar i Premià de Dalt amb nens empadronats a Premià de Mar) a només els 9 centres de Premià de Mar; i el 3r canvi té a veure amb l’aspecte més controvertit políticament: els criteris d’atorgament, que la proposta defensa que es basin en els barems del Departament d’Ensenyament sobre graus de segregació. Escoltem Busquets:

Segons Busquets, la proposta ha estat ben rebuda pels centres i no tant per alguns grups polítics que continuen oposant-se al caràcter universal de l’ajuda. El pròxim pas al qual s’ha compromès el govern és el de tenir elaborades les bases a finals de gener i tornar-se a reunir amb centres, AFAs i grups:

La intenció del govern, a petició dels mateixos centres, és que el nou programa hagi quedat del tot definit (i amb ell els imports per a cada centre) abans de les preinscripcions per al curs que ve, a fi que les escoles ja puguin explicar la seva oferta educativa a les famílies incloent-hi aquesta subvenció. El Pressupost Municipal 2022 aprovat la setmana passada contempla en total 370.000€ per a aquest programa, import que -en virtut del nou model- es repartiria segons els nous criteris entre els 9 centres educatius de Premià de Mar.

Escolta les declaracions de l’Elisenda Busquets:

Translate »