Nova convocatòria d’ajuts al lloguer, que al Maresme incorpora la demanda del Consell Comarcal per arribar a més famílies

Cartell en un pisCartell en un pis

L’Agència de l’Habitatge ha obert una nova convocatòria d’ajuts al pagament de lloguer i tal  com havia demanat el Consell Comarcal s’han modificat els requisits ampliant en 150 € el preu màxim del lloguer subvencionable. Fins l’any passat només podien optar a l’ajut les persones que pagaven com a màxim 600€ de lloguer mensual, una quantitat que deixava fora de la convocatòria famílies que, tot i trobar-se en situació de vulnerabilitat, paguen un lloguer superior. La demanda la va fer el ple del Consell arran de la presentació de les primeres conclusions de l’estudi sobre vulnerabilitat a la comarca encarregat a la Universitat Autònoma, i que va assenyalar el preu de l’habitatge com la primera causa de pobresa. A partir d’ara, doncs, el topall serà de 750€. L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal, que és la instància que tramita aquests ajuts al Maresme, té un punt d’informació al nostre municipi: en concret es tracta d’un servei setmanal que atén a l’antiga fàbrica del Gas cada dijous de 9 a 1 del matí (tot i que aquesta setmana excepcionalment roman tancat). Podeu trobar més informació, bases dels ajuts i formularis al web del Consell Comarcal.

Translate »