Nova ordenació acadèmica a l’Escola de Música: canvi de model pedagògic i estudis més oberts i accessibles

Actuació d'un grup de vents de l'escolaL'Ajuntament podria repercutir en les quotes de l'escola de música el fet que actualment no s'estiguin fent

L’Escola Municipal de Música introduirà el curs que ve una nova ordenació acadèmica. Segons nota de premsa de l’Ajuntament, el nou model és fruit d’una feina interna de prop de dos anys i persegueix dotar-se d’un enfocament més pràctic i més ajustat als nous corrents d’aprenentatge de la música, alhora que busca oferir paquets formatius més assequibles per a les famílies: es reduirà el temps de formació en llenguatge musical (donant més pes a la pràctica) i també es s’incrementarà la creació de grups de música, en el benentès que això propiciï sinergies i sentiment de pertinença a la comunitat del centre. La nota indica que aquesta nova ordenació també respon a la voluntat de l’Ajuntament, compartida amb el claustre, de tenir una escola més oberta a la ciutat, amb possibilitats d’oferir cursos de curta durada, formació a les escoles i fins i tot millorar l’accés a la música a col·lectius com la gent gran. En aquest sentit, ja s’està treballant des de Serveis Econòmics per aplicar una nova tarifació que acompanyi la nova ordenació acadèmica i que tingui en compte criteris socials, com passa amb l’Escola Bressol Municipal.

Translate »