Nova subvenció per a rehabilitar edificis residencials

Tram central de la Gran ViaTram central de la Gran Via

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha convocat una nova subvenció destinada a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

A aquesta ajuda hi poden accedir les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i per últim, els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 

El procés de tràmit està obert fins el 20 de setembre i no s’aplica cap taxa per el seu desenvolupament.

Translate »