Noves mesures de pacificació del trànsit a llevant: ahir es començava a fer un carril bici a Santiago Rusiñol

Foto: Ajuntament de Premià de Mar

Ahir van començar treballs de pintat d’un nou tram de carril bici al carrer de Santiago Rusiñol entre els carrers del Pintor Pau Roig i del Doctor Martí Casas. El nou carril ocupa la franja de carrer que al mes de juny, amb motiu de les restriccions per la COVID-19, es va convertir en espai per a vianants. Segons la nota que publicava ahir l’Ajuntament, el nou espai ha de contribuir a la mobilitat sostenible a la pacificació dels carrers premianencs, i permetrà conservar les mateixes places d’aparcament gratuït que hi havia fins ara. Tot plegat prové d’un acord del 2018 amb veïns d’aquest sector per aplicar mesures de pacificació del trànsit, entre les quals hi havia la creació d’aquest carril. També es va demanar que el carrer continués sent de doble sentit però finalment això no serà així perquè es considera (com passarà a la carretera de Premià de Dalt) que això afavoreix la pacificació del barri. Prèviament s’han dut a terme altres canvis circulatoris a la zona que també van ser acordats en aquesta reunió.

Translate »