Places lliures a dos cursos de l’Escola d’Adults

Aula de l'escola d'adultsAula de l'escola d'adults

L’Ajuntament informa que al Centre de formació d’Adults del nostre municipi hi ha places vacants en dos dels cursos que s’imparteixen: el curs de Formació Instrumental III i el Graduat en Educació Secundària. El primer té per objectiu que persones adultes aprenguin a llegir, escriure i a fer càlculs elementals, i permet l’obtenció del certificat corresponent per tal de cursar després els ensenyaments de Graduat en Educació Secundària. Aquest curs, que és justament l’altre pel qual hi ha places vacants, permet accedir al batxillerat, als cicles formatius de grau mitjà, a la preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior o a la preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys. Més informació a la seu de l’escola, al carrer Torras i Bages 16.

Translate »