Ple d’abril de càracter tècnic on s’hi ha de formalitzar la indemnització a l’empresa concessionària del CEM per la COVID

Piscina del CEM (Centre Esportiu Municipal)

Ja coneixem l’ordre del dia de ple municipal ordinari del mes d’abril que se celebrarà demà passat dimecres. Un recull de temes d’ordre bàsicament administratiu i amb menys mocions que en sessions anteriors. Pel que fa als punts que porta a aprovació el govern hi trobem, en un gran apartat d’organització, un punt s’obre l’inventari de béns municipals; un decret d’alcaldia sobre plans pressupostaris a mig termini; una sanció de l’ordenança de tinença d’animals o, dins d’un apartat de recursos humans, l’informe sobre personal eventual 1r trimestre. Després d’això, dins l’àrea d’esports, es porta a aprovació la formalització de la indemnització per un import de 208.651€ a l’empresa concessionària de CEM arran dels perjudicis ocasionats per l’estat d’alarma. A l’apartat de mocions n’hi trobem 5: entre altres, una moció de Ciutadans per la regulació de la població de coloms; una de PECP sobre la contenció de les rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge o una d’ERC per la confecció d’un Pla d’usos comercials. Finalment a precs i preguntes Crida en presenta 3: sobre polítiques i projectes de l’àrea de joventut; pel reglament de mitjans i per la ubicació de la unitat SIEI; i Ciutadans pregunta pel procés de vacunacions al nostre municipi.

Translate »