Presenten el nou Protocol Comarcal per a l’Abordatge de la Violència Masclista al Maresme

Foto de l'acte de presentació

Ahir es va presentar el Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista al Maresme, un document impulsat pel Consell Comarcal i el SIE Mataró-Maresme que ha comptat amb la participació de tots els agents del territori implicats en la detecció, prevenció i intervenció de les violències que pateixen les dones, i amb el suport d’ajuntaments, Institut Català de la Dona, Diputació i Generalitat. Segons nota del Consell Comarcal el Protocol vol ser una eina per tots els professionals implicats i un instrument viu que permeti abordar totes les formes de violència masclista. El document relaciona 4 àmbits on es produeix: la parella, la família, l’entorn laboral i l’espai social o comunitari, i planteja un circuit comarcal d’intervenció coordinada per part dels serveis implicats: serveis socials, serveis específics d’atenció a dones, servei d’intervenció especialitzada, àmbit de seguretat, àmbit de salut i àmbit judicial. L’acte de presentació va ser conduït per la consellera d’Equitat i Acció Social, Meritxell Romero, i van intervenir, entre altres, la directora de l’Institut Català de la Dona, la diputada delegada de Polítiques d’Igualtat, i la subdirectora general de Famílies de la Generalitat. Va cloure l’acte el president del Consell Comarcal, Damià del Clot.

Translate »