Programa d’ajuts del Consell Comarcal a negocis afectats per la pandèmia: 50.000€ en ajuts de 500 o 1.000€ en funció del descens de facturació

Nova línia d’ajuts del Consell Comarcal del Maresme per a autònoms i microempreses de la comarca que patissin perjudicis econòmics durant el 2020 a causa de la pandèmia. Com informa el web de l’ens comarcal, el ple del Consell va aprovar la setmana passada les bases d’un programa que es va activar ahir dia 29 i que destinarà en total 50.000€ a negocis que tinguessin una facturació d’entre 9.000 i 36.000 euros el 2019 i que acreditin un descens superior al 25% el 2020. Les ajudes seran de dos imports: en el cas que la reducció de la facturació fos d’entre el 25% i el 50%, els negocis rebran 500 euros d’ajut; i si el descens va ser del 50% o superior, l’ajut serà de 1.000 euros. Els ajuts, que com diem ja es poden començar a demanar des d’ahir, es concediran per estricte ordre de presentació fins a exhaurir la partida pressupostària. Les persones interessades han d’enviar la sol·licitud a través d’instància genèrica a la seu electrònica del Consell Comarcal adjuntant els fulls de sol·licitud i de transferència bancària.

Translate »