Proven a l’Hospital de Mataró un nou servei pioner d’atenció a la vellesa que es podria incorporar al sistema sanitari públic

Sales d'espera a l'Hospital de Mataró

Un equip multidisciplinari de Consorci Sanitari del Maresme ha dissenyat un nou servei amb la finalitat que les persones d’edat avançada puguin gaudir d’una vida autònoma el major temps possible. Segons informa el mateix Consorci, es tracta d’una innovació per als sistemes sanitaris públics a Europa i s’acaba de posar en marxa a l’Hospital de Mataró en fase de pilotatge gràcies al finançament dels fons europeus FEDER. L’objectiu final és que, si l’estudi valida l’eficàcia del model, el nou dispositiu es pugui integrar en el sistema sanitari públic. La nota explica que la fragilitat és una síndrome pròpia de l’envelliment i que a Catalunya, l’11% de les persones de 65 anys o més es consideren fràgils, i aquesta prevalença és superior en les dones i augmenta amb l’edat, constituint un problema de salut pública de primer ordre. El nou Equip de Suport per a la Prevenció i Atenció Integral a la Fragilitat (ESPAI-fragilitat) està ubicat a l’Hospital de Mataró i compta amb un equip multidisciplinari: un metge de família, una infermera, dos fisioterapeutes, una treballadora social i una dietista. A més, un farmacèutic, un metge rehabilitador, un geriatre i un psiquiatre hi participen com a consultors. Els tres centres d’atenció primària que gestiona el Consorci identificaran quins dels seus pacients es troben en situació pre-fràgil i se’ls programarà una visita a l’ESPAI-fragilitat. En tractar-se d’una proposta nova s’acompanya d’un estudi científic per avaluar-ne l’eficàcia clínica. Hi participaran 400 persones a les quals es farà seguiment durant 12 mesos per valorar si aquesta intervenció aconsegueix prevenir la fragilitat, la discapacitat i la dependència funcional.

Translate »