Puja anecdòticament l’atur al Maresme el setembre però a Premià de Mar baixa de 26 persones

Oficina del SOCOficina del SOC

Lleugeríssim repunt de l’atur al Maresme aquest setembre, però descens a Premià de Mar de 26 persones. Segons l’informe mensual de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, a la comarca hi va haver 29.681 persones que buscaven feina, que en són 36 més que l’agost (un 0,12% més i un 25,51% més en relació a les xifres d’agost de 2019). Per sectors econòmics, el més castigat ha estat l’agricultura, tot i que també creix entre el col·lectiu sense ocupació anterior. En canvi, la indústria, la construcció i els serveis registren descensos. Els índexs difereixen de la tònica provincial i catalana, on ha descendit la xifra d’aturats. El comportament de l’ocupació ha estat diferent al registrat a nivell provincial i en el conjunt del territori català: en aquests dos àmbits ha baixat l’atur entre l’1,80% (província de Barcelona) i el 0,51 (Catalunya). Aquestes dades fan distanciar encara més les taxes d’atur territorials: mentre a la comarca s’eleva al 14,46%, a la província és del 13,24 i a Catalunya del 13,03%. Els 30 municipis del Maresme sumen més persones en situació d’atur que el setembre de 2019, però la comparativa intermensual és positiva. A Premià de Mar vam tenir 26 aturats menys que l’agost, però 310 més que fa un any. La taxa queda en el 13,45%. 

Translate »