Ràdio Premià de Mar augmenta l’audiència i es consolida com a referent informatiu d’aquest 2020

Audiència 2020Audiència Ràdio Premià de Mar 2020


Ràdio Premià de Mar ha tornat a millorar en audiències per 6è any consecutiu; en el 6è estudi d’audiències que ha fet des del 2015 l’empresa Infortècnia s’indica que l’emissora municipal “l’han seguit 8.771 persones. L’estudi del 2019 va donar una xifra de 8.591 oients, mentre que el 2015 , el 2016 el 2017 i el 2018 va ser de 6.800 i 7.345 , 7.960 i 8.307 respectivament.

De l’estudi realitzat per l’empresa Infortècnia en l’àrea de la Premià de Mar s’obtenen els següents resultats:
Ràdio Premià de Mar és coneguda pel 82,7 per cent de la població. En l’últim mes l’han seguit 8.771 persones durant 26 minuts al dia de mitjana. Sobre el total de la població de l’àrea, el temps mitjà d’audiència és de 8,1 minuts, amb un 8,3 per cent de share y un GRP 24h de 1.273 persones

La franja de tarda és la que més ha millorat en relació a l’estudi fet l’any 2019, del mateix treball es desprèn que un 82,7% de la població ha escoltat en un moment o altra l’emissora local, essent el referent informatiu de la població.

Sobre la pregunta de “a través de quins mitjans s’informa del que succeeix a Premià de Mar?” La majoria contesta a través de l’emissora per sobre de publicacions, televisió i  xarxes socials.

En aquest sentit les dades d’audiència també milloren de manera molt més notòria en les visites al web informatiu de la ràdio que passa de les 330.599 de l’any 2019 a les 388.000 que portem en aquest any 2020 que encara ha de finalitzar.
Tanmateix les dades de seguidors a les Xarxes Socials (Twitter, Facebook, Instagram i YouTube) també han mostrat un considerable increment d’usuaris.

Durant l’any 2020 les notícies distribuïdes a la Xarxa de Comunicació Local han gairebé doblat les enviades l’any 2019 incrementant la coproducció de programes a la xarxa amb la participació en els programes Ona Maresme i Obert per Vacances.
També com a novetat Ràdio Premià de Mar produirà durant el 2021 el primer programa LGTBI per la xarxa de ràdios locals de Catalunya.

Translate »