Subirà defensa els canvis viaris a ponent com l’avantsala d’un nucli urbà més amable i més net

El nou carrer de la Carretera de Premià de Dalt a l'alçada del Gas

El regidor d’urbanisme Antoni Subirà ha defensat avui l’aposta pel canvi de model circulatori que s’està implementant al sector de ponent amb la conversió a carrer de la carretera de Premià de Dalt i tot el seguit de canvis viaris que l’acompanyen, i que es resumeixen en el pas a sentit únic de la mateixa carretera però també de la Gran Via i el Torrent Castells. Segons Subirà i com també s’està fent a moltes ciutats importants i en general a Europa, el model circulatori radial busca reduir el volum de vehicles privats a l’interior dels nuclis urbans, potenciant altres mitjans de transport, per d’aquesta manera fer les ciutats més habitables. El regidor admet, però, que són canvis que poden costar i que segurament caldrà anar-hi afegint millores:

En una línia semblant, Subirà -que parlava ahir a l’espai d’opinió dels grups municipals– ha parlat de la intenció de suprimir l’aparcament de la Salle Sud i recuperar la pastilla com a zona verda, un canvi que -segons ha dit- permetrà avançar també en la naturalització del barri. 

Translate »