NEENS


We can be heroes

Conscienciar sobre les Necessitats Educatives Especials, visibilitzar la realitat de nens i famílies i orientar la població afectada; són els tres propòsits…

Translate »