Traspàs de poders Triadó – del Clot, que remarquen la necessitat que el Consell Comarcal enforteixi vincles amb els municipis

Josep Triadó i Damià del Clot

El Consell Comarcal, que ahir va celebrar el ple de cartipàs, publica una informació sobre la reunió que mantenien ahir el president entrant (Damià del Clot) i el president sortint (Josep Triadó) en la qual es va fer el traspàs de poders. Segons la notícia tots dos van coincidir a assenyalar la necessitat que l’administració comarcal ampliï la seva cartera de serveis de suport als ajuntaments i també que el Consell estrenyi les relacions amb els municipis: en aquest sentit, del Clot va avançar que el nou Govern comptarà amb una figura responsable de relacions institucionals i es donarà un pes específic a la planificació estratègica. Pel que fa als serveis directes, es tindran en compte les demandes municipals elevant a rang d’oficina el servei de selecció de personal municipal. També es posarà a disposició dels ajuntaments una oficina d’inspecció de serveis i una altra de contractació administrativa. El Govern, d’altra banda, vol reforçar la implicació del Consell contra els efectes del canvi climàtic i per l’equitat, per això l’àrea de Medi Ambient ha passat a ser “Medi Ambient i Canvi Climàtic” i els serveis vinculats als serveis socials s´agruparan en l´àrea d´Equitat i Acció Social.

Translate »