Últims dies per sol·licitar la subvenció al pagament de l’IBI

Informació de servei en matèria d’impostos i subvencions, perquè fins al 30 de setembre és obert el termini per presentar la sol·licitud d’ajuts per pagar el rebut de l’IBI 2020. En trobareu els detalls al web municipal però destaquem que els requisits per demanar la subvenció són tenir un habitatge a Premià de Mar o ser llogater/a a qui la propietat repercuteixi l’IBI sempre que es tracti de l’habitatge habitual i acreditat segons contracte lloguer. Cal també estar empadronat a l’habitatge, que el valor cadastral de l’immoble sigui de 100.000,00€ com a màxim i estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. També hi ha requisits relatius als ingressos que es detallen al web municipal, on s’indica la documentació a presentar, que per cert s’ha de presentar preferentment de forma telemàtica o bé presencialment a l’OAC amb cita prèvia.

Translate »