Una comissió de direccions i AFAs treballa actualment en la redefinició dels ajuts escolars, que ahir van tornar a suscitar discussió política al ple

Nens al pati de l'escola La Lió

El debat sobre el càracter que ha de tenir el programa d’ajuts a les escoles va revifar ahir al ple municipal. Es portava a aprovació una modificació del Pressupost per tal d’adaptar la partida econòmica corresponent, que es desgranava en 3 conceptes, en un sol import de 370.000€, i amb ocasió d’aquesta resolució la regidora d’ensenyament va explicar que després de la creació d’aquest programa l’any 2017 (aleshores una ajuda universal per a l’adquisició de llibres) i arran de la discussió política que ha generat des del principi i també de les demandes que ha fet la mateixa comunitat educativa, actualment existeix una comissió tècnica (formada per centres i AFAs) que està novament redefinint el programa. Segons Busquets, la comissió (que en un moment donat podria obrir-se a la participació dels partits polítics) s’ha reunit dos cops i ho farà de nou les pròximes setmanes, i la voluntat és que del seu treball en resulti una nova versió de les ajudes per al curs 2022-2023:

Com dèiem, els criteris que s’apliquen en aquest programa van tornar a posar de manifest diferències importants de visió entre els grups: d’una banda, els principals valedors del primer programa (el grup de Ciutadans) va continuar defensant el caràcter universal dels ajuts, mentre que a l’extrem oposat, En Comú Podem, Crida i ERC van tornar a denunciar els criteris actuals i van reclamar que l’ajuda es doni només a qui ho necessiti. Escoltem la portaveu de Premià En Comú Podem Elena Martín:

La versió actual de l’ajuda destina un import als centres en base, com dèiem, a 3 conceptes: socialització de llibres i material digital; sortides i colònies; i projectes en el marc del Pacte contra la Segregació, però com que el Pressupost es va aprovar molt tard els centres no van tenir temps de fer els càlculs i van demanar tornar a una ajuda única i posar-se a treballar en el model per al curs 2022-23.

Translate »