Una prospecció per satèl·lit confirma que els boscos maresmencs perden vigor per culpa del Tomicus

Imatge obtinguda per satèl·lit de la massa forestal a la comarcaImatge obtinguda per satèl·lit de la massa forestal a la comarca

Un estudi encarregat per la Diputació de Barcelona constata que s’ha produït un descens del vigor de les masses forestals del Maresme i Vallès Oriental, sobretot les pinedes orientades al sud. L’estudi l’ha fet el Servei Cartogràfic i Geològic de Catalunya i va ser presentat ahir dijous en una jornada sobre l’estat dels boscos del Maresme que es va fer a Mataró. La importància de l’informe, segons la mateixa Diputació, rau en que pot esdevenir una eina de gestió útil per a la gestió forestal a fi de preveure quines poden ser les noves zones afectades, ja que revelen la forma com es propaga l’escarabat. S’hi mostra, a partir de mapes per satèl·lit de la missió d’observació terrestre Sentinel-2 l’estiu de 2015 i 2016 (i que es repetirà aquest estiu del 2017), l’evolució i l’estat de les superfícies de bosc; a partir d’aquesta evolució es pot aventurar, si les condicions meteorològiques són similars a les d’anys anteriors, especialment pel que fa a la pluviometria, les àrees on es pot estendre la malaltia.

Recordem que actualment l’Associació de Propietaris de Montnegre-Corredor i l’Associació de Propietaris de la Serralada Litoral Central estan executant actuacions en finques forestals consistents en la tallada i retirada de pins morts i afectats per la plaga, disminuint la densitat arbòria i afavorint la regeneració natural de l’alzinar. Les actuacions estan finançades en una major part per la Diputació i també en menor mesura per la Generalitat de Catalunya.

Translate »