Unanimitat en el protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci de Premià de Mar

Premià de Mar lliure de violències sexualsPremià de Mar lliure de violències sexuals

El protocol, sota l’eslògan “Premià de Mar lliure de violències sexuals”, ha estat consensuat per la Taula de Treball de Gènere.
El protocol parteix de la base que els espais festius i d’oci són moltes vegades llocs que afavoreixen les condicions d’interrelacions desiguals, que poden donar pas a masclismes, assetjaments o agressions sexuals. En aquest sentit planteja que calen espais lliures de sexisme i de conductes abusives i masclistes que permetin a les dones poder relacionar-se de manera segura i consentida.
La regidora Esmeralda Calleja posa en valor la unanimitat en la gestació d’aquest protocol.

Aquets protocol anirà acompanyatd’una campanya de difusió, en la qual ja s’ha començat a treballar, per conscienciar la ciutadania sobre la importància d’evitar qualsevol actitud de desigualtat o assetjament en matèria de gènere

Escolta l’entrevista sencera:

Translate »